Searching...
9:34 PM

[#NgingetinDiri] Nilai Dunia

-

Dunia dan akherat, manakah yg dominan di hati Anda...

=======

Sayyar Abul Hakam -rohimahulloh- mengatakan:

"Dunia dan akherat akan berkumpul di hati seorang hamba, maka mana yg dominan, berarti yg lain mengikutinya".

[Hilyatul Auliya 8/313]

---------

Oleh karenanya, jadikanlah akherat sebagai isi hati Anda yg dominan, agar dunia mengikutinya dan menjadi sarana utk meraihnya.

Jangan sampai sebaliknya, sehingga akherat Anda hanya sebagai sarana utk meraih dunia... sungguh musibah yg sangat dahsyat buruknya.

Bagaimana pantas kehidupan hakiki sebagai ganti dunia yg lebih rendah daripada seonggok bangkai?!

Suatu saat Rasulullah shollallohu alaihi wasallam melewati BANGKAI anak kambing yg cacat telinganya, maka beliau menyabdakan:

"Sungguh dunia di mata Allah, lebih hina daripada (bangkai) ini di mata kalian".

[HR. Muslim: 2957].

Ust Ad Dariny

@kajianislam
Comments
0 Comments

Post a Comment

Silahkan tinggalkan pesan buat kami,
jika ada yang kurang berkenan, koreksi, masukan, maupun kesan.

semoga ini jadi sarana saling belajar untuk kita semua.

Terimakasih :)

 
Back to top!